In Villa Condordia organiseerden we op dinsdagavond 12 maart jl. de kick-off bijeenkomst voor het Utrecht Queer Culture Festival 2024. Hierin blikten we terug op de editie van 2023, de lessen die we geleerd hebben en hoe we de editie van 2024 gaan aanpakken. In dit artikel kun je alle informatie die we gedeeld hebben teruglezen!

Tijdens een bruisende samenkomst in Villa Concordia hebben we veel informatie gedeeld. Allereerst hebben we teruggeblikt op de editie van 2023.

Terugblik 2023
Het programma van het Utrecht Queer Culture Festival bestond uiteindelijk uit ruim 100 activiteiten in totaal. We werkten samen met 40 verschillende locaties en 60 organisatoren. Naar schatting hebben zo’n 5.000 tot 8.000 mensen genoten van één of meerdere programmaonderdelen. Dat is nog exclusief de ruim 12.000 bezoekers voor Culturele Zondag Queer op 8 oktober 2023.

Onze eerste editie werd door bezoekers in een online survey gewaardeerd met een 8 als gemiddeld cijfer. Als pluspunten noemden zij de grote diversiteit aan activiteiten, laagdrempeligheid en een programma voor jong en oud. Verbeterpunten: betere informatie over locaties, de website en agenda en offline promotiematerialen.

Ook organisatoren hebben wij om hun mening gevraagd. Zij lieten ons weten dat veel activiteiten konden rekenen op een goede opkomst en ze merkten veel nieuw publiek/deelnemers op. De samenwerking met ons als organisatie werd heel goed beoordeeld: ondersteunend, professioneel, snel, open. Op de vraag of organisatoren volgend jaar weer mee willen doen antwoordde bijna elke respondent ‘Zeker weten!’ Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook, zo werd o.a. genoemd meer aanlooptijd, de beschikbaarheid van offline promotiemateriaal en de promotie voor andere programmaonderdelen tijdens het festival.

Leer- en ontwikkelpunten
Op basis van al deze reacties gaan wij als organisator met een aantal leer- en ontwikkelpunten aan de slag. Zo zijn we inmiddels gestart met het verder uitbouwen van de website met hierin speciale aandacht voor de agenda-functie. We gaan nog meer nadruk op belang van (informatie over) de toegankelijkheid van locaties. We zullen eerder starten met de promotie van onze festivaldata, we gaan offline promotiematerialen beschikbaar stellen en een professionele nieuwsbrief. Tot slot, hebben we inmiddels een ANBI-status verworven en gaan we een campagne starten waarin we oproepen tot het doen van donaties.

Editie 2024: vrijdag 4 t/m zondag 13 oktober
De editie van 2024 zal een dag langer zijn dan die van 2023, we hebben besloten de tweede zondag toe te voegen. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke programmaonderdelen inmiddels vastgelegd:

  • Vrijdag 04/10/24: Openingsreceptie & Dirkje Kuik lezing (Stadhuis)
  • Vrijdag 11/10/24: Uitreiking Annie Brouwer-Korf prijs 2024 (Het Huis Utrecht)
  • Zaterdag 12/10/24: Walk of Love (i.s.m. COC Midden-Nederland, startlocatie/route volgt later)

We kiezen niet voor een specifiek thema dat leidend is voor het Utrecht Queer Culture Festival 2024. Wel hebben 4 thema’s benoemd – die we dusdanig belangrijk vinden – dat we daar extra scherp op gaan letten dat deze voldoende aandacht krijgen in het programma. We hebben hierbij gekozen voor queer geschiedenis, mentale gezondheid, seksuele gezondheid en queer personen met een bi-culturele achtergrond. Het is niet zo dat ieder programmaonderdeel verplicht 1 of meerdere van deze onderwerpen moet bedienen.

De rol van ons als overkoepelende organisator van het festival zal niet veel anders zijn dan vorig jaar. We zullen inhoudelijke programmaonderdelen (mede-)organiseren en faciliteren. Ook gaan we ons inspannen om zoveel mogelijk partners en locaties te stimuleren, motiveren, adviseren en faciliteren, zodat ze mee gaan/kunnen doen aan ons festival. We zijn verantwoordelijk voor de promotie en communicatie, het bewaken van de UQCF-uitgangspunten en waar nodig kunnen zorgen voor een bescheiden financiële bijdrage om programmaonderdelen mogelijk te maken.

Meedoen?
Als je onderdeel wilt worden van ons festival kun je vanaf half april 2024 programmaonderdelen aanmelden. Dit kan tot en met 15 september 2024. In die periode, maar ook nu al kun je met ons contact opnemen voor overleg over invulling, samenwerking, datum/tijd, locatie. Als de aanmelding opent half april zal ook alle informatie t.a.v. de financiële bijdrage bekend worden. Let op: dit jaar dragen we alleen nog financieel bij als je locatie voldoende toegankelijk is.

Voor organisatoren is het belangrijk om te weten dat je zelf verantwoordelijk bent voor het organiseren van je eigen activiteit/onderdeel en dat we verwachten dat je ook zelf promotie maakt. Ook is het een vereiste dat organisatoren zich conformeren aan onze Algemene Voorwaarden.

Heb je vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze informatie? Neem dan contact op via info@uqcf.nl.