Stichting UQCF

Stichting UQCF

Stichting UQCF is de rechtspersoon van waaruit het Utrecht Queer Culture Festival en aanverwante activiteiten worden georganiseerd. Op deze pagina treft u meer informatie over onze stichting.

Het bestuur
Stichting UQCF heeft momenteel een bestuur bestaande uit drie personen: Petra Luiken, Jakko Geluk, Simon Timmerman.

Beloningsbeleid
Stichting UQCF kent een onbezoldigd bestuur. Zij ontvangen geen beloning of
vacatiegelden, enkel reiskosten of eventuele andere onkosten worden vergoed.

Overige gegevens
Kvk-nummer: 83889698
Rekeningnummer: NL23 TRIO 0320 6209 99
RSIN-nummer: 8630.22.364

Beleidsplan
Stichting UQCF heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2024-2028. Deze kunt u HIER lezen.

Jaardocumenten
2022: Jaarverslag
2022: Exploitatierekening & balans